English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »


sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Medarbetare

Magnus Ottosson

vCard

Kontoret: 036-19 64 80 vx
E-post: Magnus.ottosson@vosteknik.se

Utbildning:
Högskoleingenjör inom byggnadsteknik, inriktning Väg- och Vattenbyggnadsteknik. Examen år 2017

Arbetsuppgifter:
• Mark- och VA-projektering
• Utredningsarbete, främst inom dagvattenhantering.
• Miljötekniska undersökningar av förorenad mark.

Fritidsintressen:
På fritiden spenderar jag största delen av min tid med familjen. Den tid som blir över går främst till tv, dator och brädspel samt filmer och serier. Jag lyssnar mycket på musik och går gärna på konserter och spelningar. När tillfälle ges testar jag även gärna på nya och intressanta saker.


»Medarbetare

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra