English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »


sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Medarbetare

Martin Palm

vCard

Kontoret: 036-19 64 80 vx, 036-19 64 86 direkt.
E-post: martin.palm@vosteknik.se

Utbildning:
1995-2000 Matematiskt-Naturvetenskapligt program, inriktning geovetenskap, Uppsala universitet

Arbetsområden:
• Miljötekniska undersökningar, inventeringar och riskbedömningar inom förorenade områden
• Ansvarsutredningar förorenade områden
• Utredningar avfall/deponier

Fritidsintressen:
Lejonparten av fritiden är vikt åt familj och diverse projekt kring hus och trädgård. Ägnar mig sporadiskt (strävar mot regelbundenhet) åt friluftsliv - helst på vatten eller snö. Allmänt intresserad av geografi. Vidgar vyerna med konserter, resor och nyhets- och samhällsorienterade tidskrifter.


»Medarbetare

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra