English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »


sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Medarbetare

Eva Djupfors

vCard

Kontoret: 0480-615 00 vx, 0480-615 20 direkt.
E-post: eva.djupfors@vosteknik.se

Utbildning:
Landskapsarkitekt, Landskapsarkitektur magisterexamen, SLU Alnarp

Arbetsområden:
Landskapsanalyser
Vindkraftsutredningar
Gestaltningsprogram
Grönstrukturprogram
Skötselplaner
Översiktsplaner
Detaljplaner
Program- och planutredningar
Ortsanalyser

Fritidsintressen:
På min fritid är jag glad för alla aktiviteter som kan förknippas med vistelse i naturen. Att rida, påta i trädgården, paddla kajak, promenera och delta i hundkurser står högst på listan.


»Medarbetare

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra