English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »


sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Medarbetare

Håkan Andersson

vCard

Kontoret: 0480-615 00 vx. 0480-615 12 direkt.
E-post: hakan.andersson@vosteknik.se

Utbildning:
Miljö- och naturresurslinjen, Högskolan i Kalmar, Examen 1984

Arbetsområden:
• Utredningar inom vatten & avlopp, luft, avfall och miljö
• Managementfrågor, ledningssystem
• Projektsamordning, projektledning, (VA, biogas m m)
• VA-frågor, juridik/praktik; särskilt ABVA, översvämningsproblematik, dag- och spillvattenhantering, reningsverk
• Miljökonsekvensbeskrivningar
• Tillståndsärenden enligt Miljöbalken, vattenverksamhet, avfallshantering, flygplatser m m

Fritidsintressen:
Fritiden ägnar jag främst åt familj, hus, hem och trädgård - med allt vad det innebär. Sköna eller roliga stunder i vänners goda lag är också viktigt. Liksom motion, natur och friluftsliv t ex gymträning, cykling, paddling eller vandring. Oavsett om det handlar om natur eller kultur så beger jag mig gärna ut på resor för att vidga mitt sinne.

»Medarbetare

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra