English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »


sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Medarbetare

Lars Kylefors

vCard

Kontoret: 0480-615 00 vx, 0480-615 13.
Mobilen: 070-2491648
E-post: lars.kylefors@vosteknik.se

Utbildning:
Civilingenjör vag- och vatten, CTH 1971.
Gästprofessor vid Beijing University of Technology.

Arbetsområden:
• Arbetande styrelseordförande
• Strategiska utredningar avseende övergripande vattenresurser inkl kraven enligt ramdirektivet för vatten
• Vattenförsörjningsutredningar med tonvikt på grundvattenresurser
• Tillståndsärenden enligt miljöbalken för all typ av vattenverksamhet
• Strategiska utredningar inom avfallsområdet
• Utredningar avseende konkreta avfallsanläggningar med tonvikt på deponier
• Tillståndsärenden enligt miljöbalken för alla typer av avfallsanläggningar
• Strategier avseende hållbar samhällsutveckling, dvs sammanvägning av ekologi, ekonomi samt sociala och kulturella aspekter
• Övergripande marknadskontakter, allmänt samt särskilt internationella kontakter

Fritidsintressen:
Jag söker mig gärna ut i naturen för rekreation och avkoppling. En drivkraft för att komma ut är ofta mitt intresse för fåglar. Öland, där jag bor, är perfekt utgångspunkt för dessa intressen.


»Medarbetare

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra