English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »

sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Rockneby 3:5, Drag

Projekt Samhällsplanering Rockneby 3:5, Drag

Projekt:

Inom området Rockneby-Drag-Revsudden finns en stor efterfrågan på bostäder. Vatten och Samhällsteknik har på uppdrag av Kalmar kommun gjort en detaljplan över del av området intill Drag.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till angränsande befintlig bebyggelsestruktur med bland annat indragna byggrätter. Vidare avses att bebyggelse placeras i harmoni med befintliga höjder och strövstigar. Bebyggelsen delas upp i två områden och genom båda bostadsområdena skall finnas allmänna naturstråk som kan nyttjas för närlek, som länk till angränsande strövområde och till viss del för omhändertagande av dagvatten.


Uppdrag:

Detaljplan


Beställare:

Kalmar kommun

»Projekt Samhällsplanering »Rockneby 3:5, Drag

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra