English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »

sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Solbergs Udde

Projekt Samhällsplanering Solbergs udde


Projekt:

Vatten och Samhällsteknik har fått i uppdrag att upprätta ett program för att utreda var på Solbergsudde det är tänkbart och lämpligt att placera nya bostäder. Främst avses enbostadshus uppföras, men även möjligheten / möjliga platser för att uppföra flerbostadshus ska undersökas. I samband med detta ska förutsättningarna för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Solbergsudde utredas.


Uppdrag:

Program + detaljplan.


Beställare:

Västerviks kommun

»Projekt Samhällsplanering »Solbergs udde

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra