English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »

sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Kroka / Påbonäs stugområde

Projekt Samhällsplanering Kroka/Påbonäs

Projekt:

Torsås kommun har ambitionen att skapa attraktiva bostadslägen. Området söder om Djursvik är ett naturskönt område som länge använts för fritidsboende men haft en bristfällig VA-lösning.

I samband med framdragningen av VA-ledningar till området gavs boende givits möjlighet att få större byggrätter om de anslutit sig till nytt VA-system. På det viset har det blivit möjligt att här skapa tilltalande åretruntbostäder. I samråd med boende och markägare i området har Vatten och Samhällsteknik även tagit fram förslag på nya tomtlägen


Uppdrag:

Detaljplan


Beställare:

Torsås kommun

»Projekt Samhällsplanering »Kroka/Påbonäs

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra