English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »

sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Färjestadens hamn

Projekt Samhällsplanering Färjestadens hamn

Projekt:

En efterfrågan på kustnära bostadslägen inom pendlingsavstånd till Kalmar var utgångspunkt för förslaget att uppföra ny bebyggelse på del av hamnområdet i Färjestaden.

Hamnen anlades ursprungligen för färjeförbindelse mellan Öland och Kalmar men har efter att Ölandsbron byggts successivt förändrats och kommit att få en annan karaktär.

Förutom förslag till ny bebyggelse lades stor vikt på att strukturera och omgestalta kajytor för befintliga och planerade bostäder, kontor, handel, kultur och hamnverksamhet samt säkerställa allmän tillgänglighet till området.


Uppdrag:

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning


Beställare:

Mörbylånga kommun

»Projekt Samhällsplanering »Färjestadens hamn

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra