English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »

sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Djursvik

Projekt Samhällsplanering Djursvik

Projekt:

Intresse finns av att tillskapa ny bebyggelse på festplatsområdet i Djursvik. Detta har föranlett behovet av att studera Djursvik som helhet, för att utröna vilka platser som är värdefulla att bevara och vilka som kan bebyggas i förenlighet med Djursviks karaktär.
Djursvik kännetecknas av dess radbykaraktär och dess närhet till havet och Bruatorpsån. Vyer mot vattnet och utblickar över det öppna åkerlandskapet höjer boendekvaliteten i området.

Vatten och Samhällsteknik har fått i uppdrag av Torsås kommun att ta fram ett program för Djursvik som sedan kommer att utgöra underlag för kommande detaljplaner.


Uppdrag:

Program


Beställare:

Torsås kommun

»Projekt Samhällsplanering »Djursvik

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra