English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »

sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Kvarteret Flodhästen

Projekt Samhällsplanering Kvarteret Flodhästen

Projekt:

Kvarteret Flodhästen i Kalmar ligger centralt i ett expansivt handels- och bostadsområde. I samband med att det fanns planer på att etablera ytterligare handel i området utarbetade Vatten och Samhällsteknik ett planprogram för området.

Syftet med programmet var att beskriva områdets utvecklingsmöjligheter för att skapa en stadsmiljö där verksamheter med handel, kontor och trafikmiljöer samordnas med bostäder och grönstruktur. Programområdet utgör en del av ett större område vilket på sikt kommer att omvandlas till en stadsdel som ska ansluta till centrum.

Programmet beskriver förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och konsekvenser ur ett helhetsperspektiv.


Uppdrag:

Planprogram och konsekvensanalys samt senare även detaljplan för del av området.

Projektledning i samband med framtagandet av underlagsmaterial för upprättandet av detaljplan.


Beställare:

Kalmar kommun (Planprogram, detaljplan)
PoE Förvaltning AB (projektledning och dagvattenutredning)

»Projekt Samhällsplanering »Kvarteret Flodhästen

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra