English Svenska
 Hem
 Företaget
 Affärsområden
 Medarbetare
 Kontakt
Senaste nytt:
Lediga platser
Läs mer »

sfk_certificationsfk_certification

Läs vår folder

Förlösa stationssamhälle

Projekt Samhällsplanering Förlösa stationssamhälle

Projekt:

Förlösa stationssamhälle ligger ca 8 km norr om Kalmar och är ett attraktivt område för nya bostäder, där den lantliga idyllen tillsammans med närheten till Kalmar efterfrågas.

Syftet med programutredningen var att ge en bild av samhällets struktur och dess koppling mot omgivande landskap och service i angränsande Lindsdals samhälle. Hur mycket och på vilket sätt kan man utveckla Förlösa stationssamhälle med bibehållen karaktär?

Området har flera gånger varit föremål för exploateringsintressen. Detta program syftade därför också till att sammanställa tidigare genomförda utredningar. Handlingen redovisar översiktligt de bedömda konsekvenser som ny bebyggelse kan medföra på befintlig bykaraktär, serviceunderlag, trafikstruktur, VA och dagvattenkapacitet.


Uppdrag:

PM - Program


Beställare:

Kalmar kommun

»Projekt Samhällsplanering »Förlösa stationssamhälle

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra