English Svenska

Miljöskydd

Affärsområden Miljöskydd

Miljöskydd är ett viktigt verksamhetsfält som omfattar i stort sett alla åtgärder med syfte att förbättra miljön och människors hälsa. Man behöver bara tänka på föroreningen av våra vatten och klimatförändringarna för att inse hur avgörande miljöskyddet är för människans trivsel och överlevnad.

Affärsområdet Miljöskydd innefattar uppdrag som rör utredning och bedömning av miljöpåverkande verksamheter samt deras miljöanpassning. Utgångspunkt för uppdragens genomförande är som regel miljölagstiftningen och ofta ingår en prövning av verksamheten enligt miljöbalken.


För att genomföra miljöskyddsuppdragen krävs ett stort mått av kunnande om aktuella hälso- och miljöfrågor inklusive olika tekniska lösningar.
Den starka anknytningen till miljölagstiftningen gör att vi också lägger stor vikt vid att förstå kopplingen mellan naturvetenskap och juridik.

I affärsområdet Miljöskydd ingår även uppdrag om resursbesparing och hållbar utveckling. Denna typ av uppdrag efterfrågas som regel av samhällets mer övergripande funktioner och innebär för oss ofta deltagande i olika nationella eller internationella samarbets-/utbytesprogram.

»Affärsområden »Miljöskydd

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra