English Svenska

Kontrollprogram och miljörapporter

Affärsområden Miljöskydd Kontrollprogram och miljörapporter

Den svenska lagstiftningen på miljöområdet lägger ett stort ansvar på verksamhetsutövare att se till att deras verksamheter inte skadar hälsa eller miljön. Reglerna om verksamhetsutövares egenkontroll enligt miljöbalken innebär bl.a. att verksamhetsutövaren skall se till att miljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt och dokumenteras. Ett sätt att granska och följa upp egenkontrollen är genom periodiska undersökningar (besiktningar). Resultatet från egenkontrollprogrammet samt uppfyllandet av tillståndsgivna villkor ska även årligen redovisas till tillsynsmyndigheten genom en skriftlig miljörapport.


Vatten och Samhällsteknik har mångårig erfarenhet av upprättande av miljörapporter för bl.a. avfallsanläggningar och flygplatser. Upprättande och uppdatering av egenkontrollprogram samt drift- och skötselinstruktioner är också återkommande uppdrag, liksom utförande av periodiska undersökningar. Detta kan gälla t.ex. verkstadsindustrier och avfallsanläggningar (se även verksamhetsområdet "Avfallhantering").»Affärsområden »Miljöskydd »Kontrollprogram och miljörapporter

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra