English Svenska

Hållbar utveckling, miljöutredningar och miljöledningssystem

Hållbar samhällsutveckling är en grundläggande drivkraft för hela vår verksamhet, såväl den interna verksamheten som genomförandet av projekt i samverkan med våra kunder. Hållbar samhällsutveckling omfattar alltid parametrarna ekologi, ekonomi, kultur och sociala aspekter som måste vägas samman på ett genomtänkt sätt. Vi har i samband med några större projekt utvecklat en systematik för hur detta arbete kan bedrivas.


Vi genomför även uppdrag som innehåller miljöutredningar av olika slag. Det kan t.ex. gälla införande eller utveckling av ett miljöledningssystem, men miljöutredningarna kan även vara dels av formen miljöstatusutredningar och dels rena tekniska utredningar vid t.ex. miljöprövningar enligt miljöbalken.

»Affärsområden »Miljöskydd »Miljöledningssystem

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra