English Svenska

Infrastrukturens (särskilt flygsektorns) och industrins miljöfrågor

Affärsområden Miljöskydd Infrastrukturens miljöfrågor

Vårt arbete med att lösa samhällets miljöfrågor kan förutom miljöprövningsärenden innebära andra typer av miljöanpassning av verksamheter, t.ex. att införa/utveckla miljöledningssystem eller genomföra periodiska undersökningar (besiktningar).


Uppdragen kan också gälla genomförande av utredningar samt framtagande av åtgärdsplaner och tekniska lösningar för att minimera verksamhetens miljöpåverkan, exempelvis spridning av buller eller utsläpp till luft och vatten från en industri eller en flygplats.

»Affärsområden »Miljöskydd »Infrastrukturens miljöfrågor

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra