English Svenska

Stadsarkitektuppdrag och bygglovfrågor

Affärsområden Samhällsplanering Stadsarkitektuppdrag och bygglovfrågor

Stadsarkitektsuppdrag
Vatten och Samhällsteknik har sedan flera år tillbaka haft stadsarkitektuppdrag i ett flertal kommuner i Kalmar län. För närvarande pågår stadsarkitektuppdrag i Högsby och Torsås kommuner. I uppdragen ingår att vara sakkunnig på nämndsammanträden, granskning av bygglov, formell hantering och handläggning av planer m.m.

Referensprojekt:

- Högsby kommun
- Torsås kommun
- Mönsterås kommun
- Mörbylånga kommun
- Borgholms kommun

Bygglovfrågor
I samband med ny- eller ombyggnationer krävs oftast bygglov. Bygglovspliktens omfattning varierar från fall till fall. Hos oss kan du få hjälp i bygglovsfrågor och t.ex. få upplysningar och information om vilka åtgärder som är tillåtna utan bygglov.

»Affärsområden »Samhällsplanering »Stadsarkitektuppdrag och bygglovfrågor

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra