English Svenska

Projektledning, kontroll och besiktningar

Affärsområden Mark och anläggning Projektledning, kontroll och besiktningar

Vi ser gärna till att ett projekt fullföljs och kan mycket väl åta oss att leda och samordna mark- och anläggningsarbeten.


Flera av våra medarbetare har kunskaper inom entreprenadjuridik och kan granska, kontrollera och besiktiga arbeten som utförs på entreprenad.

»Affärsområden »Mark och anläggning »Projektledning, kontroll och besiktningar

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra