English Svenska

Mark-, gatu- och VA-projektering, entreprenadhandlingar

Vatten och Samhällsteknik har långvarig erfarenhet av kalkylerings-, dimensionerings- och projekteringsarbete. Vi kan detaljprojektera såväl mark- och VA-anläggningar som gator. Projektering utförs i AutoCAD Civil 3D alternativt AutoCAD NovaPOINT.


Projekteringen kan utföras integrerat med tillhörande fältundersökningar eller utredningsarbeten. Vi hjälper även gärna till med upprättande av förfrågnings- och entreprenadhandlingar.

»Affärsområden »Mark och anläggning »Entreprenadhandlingar

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra