English Svenska

Markföroreningar, fältprovtagningar

Arbete med förorenade markområden är en självklar del av vår verksamhet. Förberedande fältprovtagningar och utredningsarbete är ofta nödvändigt för att lokalisera föroreningar, bedöma risker och föreslå åtgärder.


Vi är väl förtrogna med inventering och riskklassificering enligt MIFO metoden. Till hands har vi vår fältutrustning i form av bl a borrbandvagn och totalstation.

»Affärsområden »Mark och anläggning »Fältprovtagningar

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra