English Svenska

Naturresurser

Affärsområden Mark och anläggning Naturresurser

Naturresurser i detta sammanhang innefattar främst de icke förnyelsebara såsom sten, sand och grus. Vi arbetar med utredningsarbete och fältundersökningar (borrningar, mätningar och provtagningar m m) för befintliga och planerade täkter.


Sedan tidigare har vi även erfarenhet av undersökningar och täktplaner för jord, lera och torv. Vi har även stor kunskap inom områden som berör återanvändning av restprodukter för anläggningsändamål.

»Affärsområden »Mark och anläggning »Naturresurser

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra