English Svenska

Samhällsplanering

Affärsområden Samhällsplanering

På vår planavdelning arbetar vi med frågor rörande hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, verksamheter och infrastruktur. Vi eftersträvar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och anser att planeringsprocesser bör ske i en öppen och demokratisk process.

Vi kan vara behjälpliga i alla planeringsskeden från rådgivning, skissarbeten, program, planhandlingar för samråd och utställning samt formell hantering till antagande. I våra uppdrag ingår såväl arbete med översiktlig planering som detaljerade planerings- och gestaltningsfrågor inom följande områden.


»Affärsområden »Samhällsplanering

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra