English Svenska

Drift- och skötselinstruktioner, kontrollprogram

Affärsområden Avfallshantering Drift- och skötselinstruktioner

Vatten och Samhällsteknik har upprättat ett antal drift- och skötselinstruktioner samt kontrollprogram för större avfallsanläggningar med verksamhet som deponering, behandling och lagring men även för mindre anläggningar såsom enskilda återvinningscentraler. Kraven på kontroll regleras av egenkontrollförordningen.


I de s.k. mottagningskriterierna styrs vad som skall kontrolleras vad gäller avfall som skall föras in på en deponi och vilken övrig kontroll som krävs vid en deponi som t ex tillväxt, sättningar, deponigasens sammansättning, lakvattnets sammansättning, yt- och grundvattenkontroll i omgivningarna. mer

»Affärsområden »Avfallshantering »Drift- och skötselinstruktioner

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra