English Svenska

Prövning enligt miljöbalken

Affärsområden Avfallshantering Prövning enligt miljöbalken

Vatten och Samhällsteknik har stor erfarenhet av prövningar enligt miljöbalken. Under de senaste åren har ett antal fullståndiga omprövningar av avfallsanläggningar innehållande deponering, mellanlagring, behandlingar m.m. utförts. En prövning enligt miljöbalken är en process som innehåller ett antal obligatoriska steg. Ett samrådsunderlag skall upprättas och därefter skall samrådet utföras på ett korrekt sätt. När samrådet är slutfört skall en samrådsredogörelse upprättas. En tillståndsansökan skall upprättas vanligtvis bestående av tre delar, en juridisk del med yrkanden och förslag till villkor för verksamheten, en teknisk beskrivning samt en miljökonsekvensbeskrivning.

Efter att ansökan lämnats in följer en skriftväxling som innebär kompletteringar och yttranden. Därefter kan ett beslut på den ansökta verksamheten erhållas. Handlar det om större ärende kan det före erhållet beslut krävas en huvudförhandling i Miljödomstolen. Vatten och Samhällsteknik har stor erfarenhet av och kan bistå i alla dessa steg av prövningsprocessen.

»Affärsområden »Avfallshantering »Prövning enligt miljöbalken

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra