English Svenska

Avfallsbehandling, avfallsanläggningar

Vatten och Samhällsteknik har varit med och prövat och planerat en mängd olika avfallsanläggningar och avfallsbehandlingar. På senare år har Vatten och Samhällsteknik medverkat i planeringen för utbyggnad av ett antal stora avfallsanläggningar där verksamheter


såsom behandling av förorenade jordar, behandling av organiskt avfall och sortering ingått. Planering och projektering av ett antal återvinningscentraler har också gjorts genom åren.

»Affärsområden »Avfallshantering »Avfallsanläggningar

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra