English Svenska

Avfallsplanering

Affärsområden Avfallshantering Avfallsplanering

Vatten och Samhällsteknik har genom åren arbetat med avfallsplaner i ett antal kommuner. I vissa fall har funktionen varit rådgivande, i vissa fall har vissa delar av avfallsplanen gjorts och i vissa fall har fullständiga avfallsplaner upprättats åt uppdragsgivaren.


Numera finns ett krav på att det för avfallsplaner skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att bedöma de miljöeffekter som åtgärderna i planen kan tänkas ha. Denna typ av plan-MKB har Vatten och Samhällsteknik upprättat.

»Affärsområden »Avfallshantering »Avfallsplanering

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra